Visserij

Naturon vist in de molenlanden: Giessenburg, Hardinxveld-Giessendam, Schelluinen, Hoornaar, Langerak en Groot-Ammers. Ook vist hij is samenwerking met de plaatselijke hengelsportvereniging op  wateren in Dordrecht. De visserij is met name gericht op beheer van schaaldieren zoals de rivierkreeft en de wolhandkrab. Maar waarom de rivierkreeft?

De rivierkreeft scharrelt in de Hollandse polders tussen de schapen en koeien. Ze leven in de kleine slootjes en holletjes. De holletjes maken ze zelf of nemen ze over van een soortgenoot die de holletje niet meer in gebruik heeft. Ze maken de holletjes al bescherming tegen predators. Deze holletjes maken schade aan zachte oevers zonder bescherming. Daarom is visserijbeheer noodzakelijk, om overpopulatie tegen te gaan. Waardoor de graafschade nihil blijft.

Naturon vist met beroepsvangmiddelen om de rivierkreeft en wolhandkrab te vangen.  De meest gebruikte vangmiddelen zijn fuiken en korven. Fuiken hebben een stopgrid,  waar door de ingang geblokkeerd is voor grote dieren zoals watervogels, snoeken, zeelt, otters en andere grote vissen. Deze mogen 9 maanden in het jaar gebruikt worden van december tot en met oktober. In de 3 maanden gaan de fuiken het water uit. Dit is om paairijpe paling een geblokkeerde weg te bieden naar de zee. Met korven kan je alleen de rivierkreeft vangen. De wolhandkrab en andere dieren zijn daar de groot voor. Deze mogen het hele jaar door gebruikt worden.

Recht is de korf te zien, links is de fuik te zien.

Beroepsvangmiddelen mogen niet zomaar ingezet worden. Om te mogen werken met deze vangmiddelen is er een overeenkomst tussen (terrein)eigenaar en (visrecht)huurder nodig. Alleen een LNV erkend binnenvisserijbedrijf mag deze vangmiddelen inzetten.