wat is naturon?

De rivierkreeft scharrelt in de Hollandse polders tussen de schapen en koeien. Ze leven in de kleine slootjes en holletjes. De holletjes maken ze zelf of nemen ze over van een soortgenoot die het holletje niet meer in gebruik heeft. Ze maken de holletjes als bescherming tegen predators, vorst of hitte. Deze holletjes maken schade aan zachte oevers zonder bescherming. Daarom is visserijbeheer noodzakelijk. Door overpopulatie tegen te gaan is het mogelijk dat de bestaande holen bewoont blijven maar er worden geen nieuwe holen meer bij  gegraven. En zo kan graafschade nihil blijven.

De rivierkreeft komt ten goede in de consumptiehandel. Een winsituatie voor de perceeleigenaar en een winsituatie voor de visser, dat is ‘natuurlijk ondernemen’, dat is waar Naturon voor staat.

voor een uitgebreide uitleg over rivierkreeftvisserij en handel, zie ons kennisdocument ->http://www.naturon.nl/wat-is-naturon/kennisdocument-rivierkreeft-2022/