Visserij

Rapportage veldonderzoek Eiland van Dordt gepubliceerd

Naturon vist in de molenlanden: Giessenburg, Hardinxveld-Giessendam, Schelluinen, Hoornaar, Langerak en Groot-Ammers. Ook vissen wij in samenwerking met de plaatselijke hengelsportvereniging op  wateren in Dordrecht-> www.vhrd.nl .De visserij is met name gericht op beheer van de rivierkreeft.

Maar waarom de rivierkreeft?

De rivierkreeft scharrelt in de Hollandse polders tussen de schapen en koeien. Ze leven in de kleine slootjes en holletjes. De holletjes maken ze zelf of nemen ze over van een soortgenoot die het holletje niet meer in gebruik heeft. Ze maken de holletjes als bescherming tegen predators, vorst of hitte. Deze holletjes maken schade aan zachte oevers zonder bescherming, oevers kunnen hierdoor instabiel worden.  Visserijbeheer is noodzakelijk om  overpopulatie tegen te gaan, zo is het mogelijk dat de bestaande holen bewoont blijven maar er worden geen nieuwe holen meer bij  gegraven. En zo kan graafschade nihil blijven. De rivierkreeft komt ten goede in de consumptiehandel. Een winsituatie voor de perceeleigenaar en een winsituatie voor de visser, dat is ‘natuurlijk ondernemen’.

Voor het vangen van rivierkreeften vissen  we met fuiken, deze fuiken zijn voorzien een stopgrid.  Met een stopgrid is de ingang geblokkeerd voor grote dieren zoals watervogels, otters, snoeken, zeelt,  en andere grote vissen. De fuiken mogen 9 maanden in het jaar gebruikt worden van 1 december tot en met 31 augustus. In de 3 maanden gaan de fuiken het water uit. Dit is bedoelt om paairijpe paling een vrije weg te bieden naar de zee. helaas is dit niet mogelijk door de vele deltawerken zoals de stuwdammen en gemalen. De paling in Dordrecht bereikt het open gebied helaas niet levend, en heeft op deze manier helaas geen toekomst op voorplanting.

Beroepsvangmiddelen mogen niet zomaar ingezet worden. Om te mogen werken met deze vangmiddelen is er een overeenkomst tussen (terrein)eigenaar en (visrecht)huurder nodig. Alleen een LNV erkend binnenvisserijbedrijf mag deze vangmiddelen inzetten