PFAS in rivierkreeft

https://edepot.wur.nl/640842

De discussie Pfas laait flink op. Westerschelde, Chemours (Dordrecht), Schiphol .. overal schijnt, lijkt de bodem en t water schadelijke stoffen te bevatten. De EU heeft hierom in 2023 normen in het kader van voedselveiligheid gesteld. Producenten van producten zijn verantwoordelijk. Boeren en vissers zijn producenten. Rivierkreeftvissers ook. Hierom is er initiatief genomen door visserijbedrijf Naturon om een monster rivierkreeft volgens de EU voorschriften te verzorgen. Uit dit monster blijkt dat er geen overschrijdingen van normen zijn vastgesteld. Het geheel blijkt 52% onder de EU normering te liggen